České realitní kanceláře

Realitní kanceláře
v České republice

Realitní kanceláře u nás vznikla jakožto profesionální služba (y) občanům v otázkách majetko-finančních, respektive o prodeji či nákupu nemovitosti. Čím dál častěji však dnes realitní kanceláře figurují také ve věci pronájmu (ne)bytových ploch.

Druhým hlavním pojmem v tomto oboru je "realitní makléř". Tato osoba může být zaměstnancem určité realitní kanceláře anebo může být osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a lidé s ní při všech činnostech přijdou do styku.

Dle platných právních předpisů může nová realitní kancelář v ČR vzniknout ve 3 svých formách:

Působení v ČR

V ČR působí realitní kanceláře po roce 1989. Za tuto dobu se museli a musí řídit nejnovějšími zněními zákonů a předpisy. Na jejich zaměstnance jsou tedy kladeny velké nároky ohledně problematiky právní, finanční, občansko-právní nebo etické.

Doprovodné činnosti

Mimo nákup či prodej (pronájem) nemovitosti patří k realitním kancelářím ještě další činnosti, které vykonávají. Sama realitní kancelář v mnoha případech spravuje nemovitou věc. Člověk také může realitní kancelář oslovit ve věci oceňování nemovitých věcí nebo využít její právní služby (právní poradenství).