České realitní kanceláře

Asociace realitních kanceláří ČR - o sdružení

Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) je občanské sdružení, které v ČR vzniklo v roce 1991. V souladu s platnou legislativou našeho státu je od 1.1.2014 dále veden jakožto spolek. Jedná se o největší profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů na trhu s realitami (nemovitostmi). V současně době je zde sdruženo na 300 realitních kanceláří z celé ČR.

Členem spolku se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby. Členové se musí řídit Etickým kodexem realitního makléře.

Historie

Na počátku bylo pouze několik málo realitních kanceláří, které se k založení spolku uvolily. Již od začátku si za cíl dala tyto cíle:

Činnost

Mezi hlavní činnosti spolku patří pořádání odborných kurzů pro zájemce o obchodování s nemovitostmi. Dále se pak zabývá právní legislativou realitní činnosti a celoživotním vzdělávání obchodníků s nemovitostmi.

Společenský významným se jeví odborné poradenství a osvěta pro laickou veřejnost v oblasti obchodu s nemovitostmi, informování o základních aspektech transakcí, o změnách na trhu s nemovitostmi aj.

Profesní vzdělávání

Již od počátku 90. let se spolek zaměřuje na vzdělávání a zvyšování profesní způsobilosti realitních makléřů, správce nemovitostí či dražebníka. V těchto povoláních se vzhledem k okolnostem (měnící se právní legislativa) očekává celoživotní vzdělávání. To se děje prostřednictvím absolvování specializovaných kurzů. Tyto kurzy jsou placené, a to pro nečleny i členy spolku. Pro členy je zde samozřejmě určitá sleva z původní ceny kurzu. Kurzy jsou pořádány vždy na konkrétní a především aktuální téma z oblasti realit, finančnictví nebo pojišťovnictví.