České realitní kanceláře

Typy realitních kanceláří

V České republice rozlišujeme celkem 3 základní typy realitních kanceláří. Jsou to:

Vynikají nad ostatními tím, že podnikají velké investice do sebepropagace a svých inzercí - internet, rádio, TV, billboardy, placená novinová inzerce, letáky, aj. I přes tyto velké investiční akce tyto realitní kanceláře vykazují obrovské finanční zisky.