České realitní kanceláře

Česká komora realitních kanceláří - o sdružení

Česká komora realitních kanceláří (ČKRK) je sdružení právnických osob, které působí v oblasti zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Sídlí na ulici Václavkova 169/1, 16000 Praha, Dejvice. Vznikla v roce 2008 jako snaha o širokou spolupráci mezi tehdy již aktivními (existujícími) profesními sdruženími či asociacemi. Mezi zakládající členy patří: MEXX Reality, REAL SPEKTRUM, Professionals aj.

Cíle

Jedním z hlavních cílů, proč bylo toto sdružení založeno, je vytvoření tzv. garančního fondu. Ten doposud chyběl a jeho smyslem je sloužit k zajištění klientských záloh u členských realitních kanceláří. Mezi obecné cíle patří jako u podobných sdružení školení makléřů či jejich následná certifikace. Snaha je ovšem také o změnu pravidel pro podnikání v oblasti ekonomické i legislativní.

Členství

ČKRK přinesla v rámci členství hned několik zásadních změn. Patří mezi ně kupříkladu fakt, že každý nový člen se zavazuje platit Komoře roční členský příspěvek 50 000 korun. Mezi další povinnosti členů patří povinné pojištění se proti svým pochybením nebo úpadku celé realitní kanceláře až do výše 30 milionů korun.

Sankce

Novinkou jsou též sankce, se kterými Komora od roku 2008 přišla. Pokud některý z členy Komory poruší vnitřní předpisy, rozhoduje Prezidium komory o jeho postihu. Hrozí mu: napomenutí; pokuta až do výše 100 000 korun nebo navrhnutí vyloučení Valné hromadě.