České realitní kanceláře

Jaké finanční služby RK nabízejí?

Mezi hlavní, základní finanční služby každé realitní kanceláře patří tzv. zprostředkovatelská činnost. Jde o to dát dohromady prodejce a kupujícího po všech důležitých stránkách. Obě strany mají určité požadavky a úkolem realitní kanceláře je dospět ke konečné dohodě obou subjektů.

Služby jednotlivých realitních kancelářích se samozřejmě liší. Každá z nich nabízí svoje služby klientům prostřednictvím realitního makléře. Dá se říci, že jeho obraz je obrazem celé realitní kanceláře. Ta mu za jeho služby platí, je tedy povětšinou jejím zaměstnancem.

Častou službou realitní kanceláře je správa nemovitých věcí. Děje se tak často kupříkladu u bytů, kde je v inzerci napsáno, že je nemovitost spravována realitní kanceláří. Nejde však o službu, kterou by provozovaly bez výhradně všechny.

Do kategorie spíše ojedinělých finančních služeb můžeme zařadit sepsání kupní smlouvy (smlouvy o pronájmu) advokátem nebo převod peněz prostřednictvím advokátní úschovny.

Doprovodné činnosti

Pro pojišťovny, dědická řízení či pro účetnictví, a tedy pro specifické typy oceňování nemovitostí, je také možné se obrátit na některou z realitních kanceláří. Při základních typech oceňování se lidé povětšinou spoléhají na své pojišťovny či externí pracovníky.

Některé realitní kanceláře nabízejí rovněž komplexní právní služby. Mezi ně patří již zmíněné sepsání smlouvy advokátem či zajištění znaleckého posudku pro určení daňové povinnosti. Poskytované právní služby jsou komplexní, a tedy zahrnují činnosti od počáteční konzultace s právníkem až po poslední úpravy smlouvy, její podpis a zajišťování ověření podpisů.

Mezi doplňkové finanční služby řadíme stavební spoření, marketingové studie, likvidátorskou činnost aj.