České realitní kanceláře

RK a zákony ČR

Základní i doplňkové činnosti každé realitní kanceláře v ČR musí být zcela v souladu s platnými právními nařízeními a předpisy. V ČR existují 3 hlavní zákony, které tyto činnosti postihují a regulují, i když jen do omezené míry. Konkrétně zaměřený zákon doposud chybí.

Prvním regulujícím zákonem je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Ten ve svém obsahu upravuje jednu z možností, jednu z forem, jak může v ČR realitní kancelář vzniknout a působit. Respektive jaké jsou podmínky k jejímu založení.

Druhým regulujícím zákonem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten ve své novele platné do konce roku 2017 upravuje zejména věci týkající se nájmu a nájemní smlouvy (její náležitosti). Tento zákon také upravuje podmínky ukončení smlouvy. Nově může být ukončena okamžitě (bez výpovědní lhůty), když kupříkladu nájemce nezaplatí 3 měsíce nájem.

Třetím zákonem je zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Tento zákon upravuje souhrnnou problematiku katastru, vyjma právní úpravy, kterou již řeší nový občanský zákoník (Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník).